การประกวดวีดีโอ « Pour moi, le français, c’est …. » ชิงทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้น พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

การเข่งขันจะเปิดให้แก่นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย

สำหรับหลายๆคน ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงาน ภาษาแห่งความรัก ภาษาที่เปิดสู่โลกกว้างและวางรากฐานสู่อนาคต

ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำเสนอทัศนคติของคุณที่มีต่อภาษาฝรั่งเศสผ่านคลิปวีดีโอสั้น

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมได้อย่างไร?
1. โพสต์คลิปวีดีโอของคุณลงบน YouTube ( โดยพิมพ์ระบุซื่อคลิปไว้ด้วย)
2. กรอกแบบฟอร์มในบนลิงค์ https://goo.gl/forms/BuYyHna0IiCMeZDB3
3. ส่งไปยังอีเมล์ delphine.derniaux@diplomatie.gouv.fr พร้อมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตร นิสิต นักศึกษา
- สำเนาพาสปอร์ต
- สำเนาประกาศนียบัตร DELF หรือ TCF ไม่ต่ำกว่าระดับ A2

ดาวน์โหลดกติกาการสมัครภาษาฝรั่งเศสฉบับอัพเดต (pdf)

ดาวน์โหลดกติกาการสมัครภาษาไทยฉบับอัพเดต (pdf)

PNG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า