The Pilgreens โครงการเดินทางด้วยตราสัญลักษณ์ COP 21เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กลุ่ม The Pilgreens ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมในนาม COP 21 พวกเขาออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก) ไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ที่ประเทศ คาซักสถาน พวกเขามีกำหนดเดินทางถึงกรุงปารีสในช่วงการจัดประชุมสมัชชา เพื่อทำหน้าที่บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างอาคารการประชุมเจรจากับหอนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการลดโลกร้อน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ : http://the-pilgreens.com/

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า