กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส

วันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (Fête de la francophonie)

งานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส 2008 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2551 ณ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,500 คน ซึ่งมาจากทั่วประเทศไทย มีทั้งครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสทุกสัญชาติ นักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสและจากที่อี่นๆ

ในงานมีการเล่นเกมและจัดการแข่งขันที่น่าสนใจให้ผู้มาร่วมงานตลอดทั้งวัน มีบู๊ทหลากหลายของประเทศหรือของหน่วยงานผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งให้ข้อมูลและรางวัลแก่บุคคลทั่วไป มีการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันเขียนตามคำบอก ตอบปัญหา ร้องเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ ผู้มาร่วมงานให้ความสนใจมากมาย (แต่ละการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน) ห้องอาหารของสมาคมฝรั่งเศสได้เสนอเมนูพิเศษวันประชาคมโลก ห้องออดิทอเรียมเต็มไปด้วยผู้ชม (บรรจุถึง 250 ที่นั่ง) โดยมีผู้แทนจากสถานทูตและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเป็นผู้มอบรางวัล

วันภาพยนตร์สารคดีศิลปะ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับศิลปะ ขึ้นที่ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 ในช่วงเช้าเป็นการจัดฉายสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยม (เวลา 8.30 น – 12.15 น.)และช่วงบ่ายเป็นการจัดฉายสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ (เวลา 14.00 น. – 17.00 น.)

งานนี้มีการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับศิลปะเสียงในฟิล์ม (ฝรั่งเศส) พากย์ไทยหลายประเภท ซึ่งเคยออกอากาศทางโทรทัศน์มาก่อน ให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้ชมกัน โดยนำเสนอผลงานศิลปะ หรืองานของศิลปินฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 อาทิเช่น Ingres Eugène Delacroixและศิลปินร่วมสมัยอาทิเช่น Marcel Duchamp, Yves Klein และ César ในโอกาสนี้ คุณอแล็ง โฌแบร์ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้กำกับรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับงานศิลปะที่มีชื่อว่า Palettes ซึ่งเป็นที่เป็นนิยมมากที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนี้ยังมีรายการเสวนาโต๊ะกลมระหว่างคุณอแล็ง โฌแบร์ คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการหอศิลป์จิม ทอมป์สัน คุณปณู อารี ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี และคุณBrian Mertens นักวิจารณ์ศิลปะ การเสวนานี้เพื่อต้องการเปรียบเทียบสภาวะของศิลปะไทยและฝรั่งเศสที่นำเสนอทางสื่อ

งานเซ็นต์จอห์น

ทุกวันที่ 1 ธันวาคมของปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยจัดงานสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสขึ้นที่มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น ซึ่งมีผู้มาร่วมจากทั่วประเทศ เป็นโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แข่งขันประกวดตอบปัญหาทางสื่อวิดีโอ แข่งขันประกวดร้องเพลง แข่งขันประกวดท่องคำกลอนแข่งขันประกวดจัดนิทรรศการบอร์ด ฯลฯ

งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดงานแสดงหนังสือนานาชาติขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปีพ.ศ. 2552 ประเทศฝรั่งเศสได้รับเชิญเป็นประเทศกิตติมศักดิ์ในงานสัปดาห์หนังสือดังกล่าว และจะให้ความสำคัญแก่วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

Printemps des Poètes

Printemps des Poètesเป็นโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานระดับภูมิภาค โดยรวบรวมบทกวีนิพนธ์ของผู้ชนะการแข่งขัน และจัดพิมพ์เป็นเล่มเพื่อแผยแพร่ ทั้งนี้ มีบทกวีนิพนธ์ที่จัดพิมพ์เป็นเล่มแล้วคือ Transversales Poétiques ซึ่งรวบรวมบทกวีนิพนธ์จากประเทศลาว ไทย มาเลเซีย และ Transversales Poétiques II ซึ่งรวบรวมบทกวีนิพนธ์จากประเทศพม่า ลาว ไทย

ในปีนี้การแข่งขันแต่งกวีนิพนธ์มีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยความร่วามมือกับสมาคมฝรั่งเศสและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

ประกวดการอ่าน

เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรม « Lire en Fête » (ประเทศฝรั่งเศส) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอโดยความร่วมมือกับห้องสมุดของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/09/2016

ด้านบนของหน้า