นายกรัฐมนตรีไทยเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส (20-21 ก.ค.2555)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตามคำเชิญของทางการฝรั่งเศส พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน

ระหว่างการเยือนดังกล่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เข้าพบนายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 11 นาฬิกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และนายฌอง-มาร์ก เอโรต์ รัฐมนตรีฝรั่งเศส เวลา 12.45 นาฬิกา วันเดียวกัน ณ ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังมีการพบปะเจรจาระหว่างฝ่ายไทยและตัวแทนจากภาคเอกชนของฝรั่งเศสตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีไทยและคณะผู้แทนฯ อีกด้วย

- แถลงการณ์เกี่ยวกับการเยือนดังกล่าวโดยทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศส)

- แถลงการณ์เกี่ยวกับการเยือนดังกล่าวโดยรัฐบาลฝรั่งเศส (ภาษาฝรั่งเศส)

- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า