วันภาษาฝรั่งเศสในองค์กรระหว่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ ประมุข 75 ประเทศสมาชิกและสมาชิกผู้สังเกตการณ์ขององค์การนานาชาติประชาคมภาษาฝรั่งเศสโลกจะรวมตัวกันเพื่อกำหนดแนวทางนโยบายของประชาคมดังกล่าว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ (ทั้งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่และไม่ใช้) จะพยายามพูดภาษาฝรั่งเศส และริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าร่วมของประชาคมภาษาฝรั่งเศสโลกและสภาพแวดล้อมพหุพาคีมากเท่าที่จะมากได้

การดำเนินการดังกล่าวซึ่งดูเหมือนการละเล่นจะมีขึ้นในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดประชาคมภาษาฝรั่งเศสโลกที่จะมีขึ้นที่กินชาซา (12-14 ตุลาคม) ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและหลักการในการดำเนินงานขององค์การนานาชาติ
_

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/10/2018

ด้านบนของหน้า