ฝรั่งเศสรณรงค์ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก

ประเทศฝรั่งเศสมีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก การต่อสู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติครั้งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ประเทศดังกล่าวรวมถึงประเทศสหภาพยุโรปให้ความสำคัญ

- http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า