รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไทยเยือนฝรั่งเศส (10 เมย 2556)

นางยามินา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยกำกับดูแลประชาคมฝรั่งเศสโลกและตัวแทนประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านดังกล่าว ได้พบปะหารือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีส

ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้สังเกตุการณ์องค์การประชาคมผู้ใช้ฝรั่งเศสโลก เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างแพร่หลายมากที่สุด เยาวชนไทยเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งสิ้นจำนวน 40,000 คน

ในระหว่างการพบปะหารือ ผู้แทนระดับสูงทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของฝรั่งเศสและไทยอย่างชื่นชม และเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือทวีภาคีทั้งด้านวัฒนธรรมและการศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังชื่นชมการดำเนินแผนงานต่างๆ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากหนังสือแสดงวามจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาว่าด้วยเรื่องการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยของฝ่ายไทยและฝรั่งเศส ซึ่งมีการลงนามช่วงที่นางเยมินา เบนกีกีเยือนประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวยังผลให้มีการส่งอาจารย์ฝึกงานชาวฝรั่งเศสมายังโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยเพื่อช่วยการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนถึง 20 สถาบันที่ตอบรับ

นางเบนกีกีได้แจ้งให้นายพงเทพทราบอีกด้วยว่าได้พยายามเสนอให้ภาษาไทยเป็นหนึ่งในทางเลือกในการสอบชั้นมัธยมของฝรั่งเศสโดยได้เกริ่นถึงเรื่องนี้กับนายแวงซองต์ เปยยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส นอกจากภาษาฝรั่งเศสแล้ว นางเบนกีกียังให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางภาษาอีกด้วย

JPEG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/09/2018

ด้านบนของหน้า