สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย

ในการพบสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยดังต่อไปนี้

คำแถลง

“ประเทศฝรั่งเศสได้ติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเจรจา ซึ่งต้องเคารพต่อหลักนิติรัฐและสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งไม่นิ่งเฉย จะแจ้งชาวฝรั่งเศสที่ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวให้ทราบถึงความเป็นไปของสถานการณ์อย่างทันท่วงที สามารถดูข้อมูลอัพเดทอย่างสม่ำเสมอได้ที่หน้า « Conseils aux voyageurs » ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส”

จบคำแถลง

publié le 17/09/2018

haut de la page