สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย (2/12/2556)

โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

คำแถลง
“ประเทศฝรั่งเศสได้ติดตามสถานการณ์การประท้วงครั้งสำคัญในประเทศไทยด้วยความตั้งใจ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง และขอให้เคารพต่อหลักนิติรัฐและสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย
ประเทศฝรั่งเศสหวังว่าการเจรจาที่มีขึ้นจะเป็นไปด้วยความสันติ และการทำงานของสถาบันรวมถึงหน่วยงานของรัฐฯ ต่างๆ จะกลับสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งไม่นิ่งเฉย จะแจ้งชาวฝรั่งเศสที่ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยให้ทราบถึงความเป็นไปของสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลอัพเดทได้ที่หน้า « Conseils aux voyageurs » ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส”
จบคำแถลง

publié le 17/09/2018

haut de la page