ประเทศฝรั่งเศสให้เงิน 360 ล้านยูโรสนับสนุนเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

ประเทศฝรั่งเศสให้เงินสนับสนุนจำนวน 360 ล้านยูโร (1 ยูโรประมาณ 40 บาท) แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ในปี 2557, 2558 และ 2559

และจะพยายามเพิ่มจำนวนเงินสนับสนุนเป็น 1.08 พันล้านยูโรในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ประเทศฝรั่งเศสได้สนับสนุนการวิจัยโรคเอดส์และการช่วยผู้ป่วยในประเทศยากจนให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ต้น ได้บริจาคเงินมากกว่า 2.5 พันล้านยูโรแก่กองทุนโลกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นทุนสำหรับโครงการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ในประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้บริจาครายสำคัญอันดับสองของโลกและอันดับหนึ่งของยุโรป ทั้งยังสนับสนุนด้านรักษาแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 4.2 ล้านคน ผู้ป่วยวัณโรค 9.7 ล้านคน รวมถึงแจกจ่ายมุ้งเคลือบสารกันยุงมากกว่า 310 ล้านหลังเพื่อต่อสู้กับโรคมาลาเรีย

กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย และการสนับสนุนการซื้อยาแก้โรคต่างๆ ในระดับนานาชาติ (UNITAID) ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดริเริ่มของประเทศฝรั่งเศส

publié le 20/12/2013

haut de la page