12 องค์กรฝรั่งเศสติด 100 อันดับยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมของโลก

เนื้อหาโดยย่อ - 12 องค์กรฝรั่งเศสติด 100 อันดับยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมของโลก องค์กรดังกล่าวประกอบด้วย 9 บริษัทอันได้แก่ Alcatel-Lucent, Arkema, EADS, L’Oréal, Michelin, Saint-Gobain, Thales, Safran และ Valeo และหน่วยงานของรัฐฯ CEA, CNRS และ IFP Energies Nouvelles...

12 French groups ranked among the top 100 global innovators
"For the second year in a row, French companies are being honored for their performance in the field of innovation. Twelve French groups are included in the list of 100 most innovative organizations in the world published by the news agency, Thomson Reuters, on October 7. This means that France ranks third in the world after the United States and Japan.

22 European groups were recognized ; France led the way (12 groups honored), followed by Switzerland (4), Germany (3), Sweden (2) and the Netherlands (1).

Nine French companies (Alcatel-Lucent, Arkema, EADS, L’Oréal, Michelin, Saint-Gobain, Thales, Safran and Valeo) and 3 French public bodies (CEA, CNRS and IFP Energies Nouvelles) were identified by the Reuters group.

The study honors France’s innovation policy, notably the research tax credit. “The countries that rank in the top 3 are those whose governments have long focused on stimulating innovation, notably through tax cuts,” explained Dominique Ducay, Director of IP Strategy and Business Development at Reuters.
The Reuters ranking isn’t just based on the number of patents, but also on the percentage of patents accepted compared to the number of patents filed, the geographic scope of the patents and their visibility. France actually has many strengths in terms of innovation : it is ranked sixth in the world for scientific publications and is still active when it comes to filing patent applications. The country also has world-class laboratories such as the CEA (Atomic Energy Commission) and CNRS (Naional Centre for Scientific Research), which are genuine knowledge and technology pools."

publié le 20/12/2013

haut de la page