สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย (27/03/2557)

โฆษกนาง Catherine Ashton ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป ได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557- http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140327_04_en.pdf

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/04/2014

ด้านบนของหน้า