นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความปลอดภัยของประเทศฝรั่งเศสในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (10 เม.ย.2557)

คณะผู้แทนรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ได้นำเสนอนโยบายด้านการป้องกันประเทศและความปลอดภัยของประเทศฝรั่งเศสในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ Hôtel de la Marine กรุงปารีส และได้เผยแพร่เอกสารที่มีชื่อว่า “ประเทศฝรั่งเศสและความปลอดภัยในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก”

เอกสารดังกล่าวเป็นผลงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ของกระทรวงกลาโหมซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผลต่อเนื่องจากสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศและความปลอดภัยระดับชาติ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อภูมิภาคดังกล่าวซึ่งมีความเกี่ยวข้องทางด้านการเมือง

- FRANCE AND SECURITY IN THE ASIA-PACIFIC

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า