รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สัญญาว่าจ้างต่ออายุรายปี เริ่มงานต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2558

- รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/11/2014

ด้านบนของหน้า