ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฝรั่งเศส

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฝรั่งเศสจัดทำโดยหน่วยงาน Atout France ความยาว 30 วินาทีและ 4 นาที
- https://www.youtube.com/watch?v=uemTpxEg8Ig&feature=c4-overview&list=UUvli90JNLLej2g6fAnkcVhA
- https://www.youtube.com/watch?v=hToh_6KiZ_o&index=18&list=UUvli90JNLLej2g6fAnkcVhA

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า