ประเทศฝรั่งเศสสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกันเชื้อทริพาโนโซมา (TRYPANOSOMA) ในมนุษย์และสัตว์รวมถึงพาหะนำเชื้อ

เวที BioZoonoSEA จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แมลงกัดต่อยซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อทริพาโนโซมามาสู่มนุษย์และสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเขตข้อมูล (field) สู่ห้องปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 พฤศจิกายนศกนี้ ณ กรุงฮานอย โดยร่วมกับสถาบัน 3 แห่งของเวียดนามอันได้แก่ NIVR (National Institute of Veterinary Research) NIMPE (National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology) และ IEBR (Institute of Ecology and Biological Resources)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเชื้อทริพาโนโซมาและพาหะนำเชื้อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การแพร่กระจายของโรค การรักษา ตลอดจนการดัก การจำแนก และการศึกษาพาหะอันได้แก่แมลงที่ดูดกินเลือดชนิดต่างๆ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม อาจารย์ และนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และฝรั่งเศสได้แบ่งปันประสบการณ์ หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ชาวเวียดนามจะมาฝึกงานในกรอบของเวที BioZoonoSEA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาความรู้ต่างๆ ในเชิงลึกและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตที่สถาบันต้นสังกัดในเวียดนาม

เป็นที่ทราบกันว่าเชื้อทริพาโนโซมาชนิดต่างๆ ทำให้เกิดโรคเหงาหลับในทวีปแอฟริกา หรือโรคชากาส (Chagas) ในแถบลาตินอเมริกา และพบได้ในทวีปเอเชีย หนึ่งในนั้นทำให้เกิดโรคเซอรา (surra) ในสัตว์ ในประเทศอินเดียบางกรณีพบในมนุษย์ ในขณะที่เชื้อทริพาโนโซมาที่บ่อยครั้งพบในหนูบางครั้งพบในมนุษย์ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเด็ก 1 รายเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้วิธีป้องกันที่เหมาะสมในกรณีที่มีการแพร่กระจายของเชื้อทริพาโนโซมาทั้งในสัตว์และมนุษย์

BioZoonoSEA เป็นเวทีความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยและการอบรมเกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนจากเชื้อปรสิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2555 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยฝรั่งเศสสองแห่งอันได้แก่ CIRAD (Centre International de Coopération en Recherche Agricole pour le Développement) และ IRD (Institut de Recherche pour le Développement)

- อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/10/2014

ด้านบนของหน้า