การพบปะของเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ต้อนรับเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกประชาคมโลกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในงานที่จัดขึ้นเพื่อให้นักการทูตเหล่านี้คุ้นเคยกับงานหลักและงานบริการของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ รวมถึงพบปะกับนางอนิสสา บารัก ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ขององค์การนานาชาติประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส (องค์การ OIF) และนางเนตรนภา คงศรี ผู้อำนวยการ กอง 2 กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศของไทย ในการนี้ แขกผู้ร่วมงานได้ฟังรายงานสรุปผลการจัดงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่แล้ว นอกจากนี้ นายตีแยรี วิโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวย้ำว่าประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของการที่ประเทศไทยจะสามารถกลับเข้าร่วมกลุ่มประชาคมโดยเร็วที่สุด ส่วนนางอนิสสา บารัก กล่าวเสริมว่า ระหว่างที่รออยู่นั้น องค์การ OIF ก็จะยังคงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในระบบการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพต่อไป

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า