วันวัณโรคโลก

24 มีนาคม พ.ศ.2558 เนื่องในวันวัณโรคโลก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของประเทศฝรั่งเศสที่จะต่อสู้กับโรคดังกล่าว

ร่วมกันต่อสู้กับโรคนี้ให้เร็วกว่าเดิม

ไทยเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุด กรมอนามัยโลกประเมินว่าน่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคต่อปีประมาณ 130,000 คนในประเทศไทย ร้อยละ 16 ติดเชื้อเอชไอวี สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเชื้อวัณโรคดื้อยาที่เคยใช้ได้ผล ร้อยละ 1.6 ในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อและร้อยละ 34.5 ในผู้ที่ติดเชื้อซ้ำ เชื้อที่ดื้อยาดังกล่าวยากต่อการรักษาและผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคนี้น้อยลง เนื่องจากยาที่ใช้ในการรักษามีอยู่ไม่มาก นอกจากนี้ยังมีราคาแพง

ประเทศไทยสนับสนุนการตรวจเชื้อวัณโรคและให้ความสำคัญแก่การรักษาซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกรมอนามัยโลก กองทุนโรคเอดส์ วัณโรคและโรคมาลาเรียโลก รวมถึงองค์กรอื่นๆ ประเทศฝรั่งเศสยังคงเป็นหนึ่งในประเทศในโลกที่ให้การสนับสนุนการต่อสู้กับโรคภัยดังกล่าว ให้เงินช่วยเหลือกองทุนโรคเอดส์ วัณโรคและโรคมาลาเรียโลกเป็นจำนวนมาก (360 ล้านยูโรในปีนี้ มากเป็นลำดับที่ 2 ของผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินทั้งหมด) รวมถึงองค์กร Unitaid และสนับสนุนการซื้อยาเพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire/sante/article/la-lutte-contre-les-grandes
- http://www.who.int/campaigns/tb-day/2015/event/fr/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 22/03/2019

ด้านบนของหน้า