ฝ่ายการทูตรับสมัครผู้ช่วยฯ

ฝ่ายการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ รับสมัครผู้ช่วย สัญญาว่าจ้างชั่วคราว ต่ออายุรายปี เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

Word - 37.5 ko
(Word - 37.5 ko)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/08/2018

ด้านบนของหน้า