ประกาศขายรถยนต์ของสถานทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยประกาศขายรถยนต์จำนวน 1 คัน ผู้สนใจสามารถติดต่อ นาย Jean-Luc FLOC’H หรือนายมงคล วังคำหมื่น โทรศัพท์ 02-6575159
โดยปิดซองเสนอราคาก่อนวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น.

ลักษณะรถ

ยี่ห้อ : CITROEN C6 3000cc ปี 2008
ระยะทางที่วิ่ง : 73,700 กิโลเมตร (ขายตามสภาพ)
ราคาเริ่มต้นประมูลที่ : 200,000 บาท

เงื่อนไข

- สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36 แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30-16.30 น.
- ราคารถยนต์ที่ประมูลได้ ผู้ประมูลต้องชำระภาษีให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอีก 6% ของราคาประมูล
- รถยนต์ขายตามสภาพที่เป็นอยู่
- วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. จะประชุมเปิดซองประมูลรถแล้วจึงติดประกาศรายชื่อผู้ที่ประมูลได้
- ผู้ที่ประมูลรถได้ต้องชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่แผนกบัญชีของสถานทูตฯ และต้องชำระค่าภาษี 6%ด้วย

ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผู้เสนอราคาอันดับสองจะเป็นผู้ได้รับเลือกต่อไป

ใส่ข้อมูลเมื่อ 15/05/2015

ด้านบนของหน้า