พิธีรำลึกถึงทหารฝรั่งเศสที่จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทางสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสและชมรมกำลังสำรองฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกอดีตทหารฝรั่งเศสและทหารไทยศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยแซ็ง-ซีร์ ได้เดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี เพื่อคำนับและแสดงความเคารพแก่ทหารฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่จังหวัดชายแดนกัมพูชาดังกล่าว

ในปัจจุบัน อาคารกองบัญชาการที่ตั้งอยู่ภายในค่ายตากสินของกองทัพเรือของไทยได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ และจะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการยึดครองจังหวัดจันทบุรีของฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นในเร็ววันนี้ นอกจากนี้ ค่ายแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมพลก่อนยกทัพไปตีพม่าเพื่อกอบกู้เอกราชของไทยเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 อีกด้วย

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสและชมรมกำลังสำรองได้ถือโอกาสนี้วางพวงมาลาบริเวณป้ายหินที่ระลึกถึงทหารฝรั่งเศส 17 นาย รวมถึงพลแม่นปืนชาวญวนอีก 83 นายที่เสียชีวิตที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะเดินทางไปคำนับพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในค่าย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/07/2018

ด้านบนของหน้า