เหตุการณ์วางระเบิดที่กรุงเทพฯ

หลังเหตุการณ์วางระเบิดในย่านราชประสงค์ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ที่ใกล้ชิดโดยด่วนเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าท่านปลอดภัย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 18/08/2015

ด้านบนของหน้า