ชมงานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของฝรั่งเศส

เว็บไซต์ "Images d’Art" เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 เปิดโอกาสให้สาธารณชนในวงกว้างได้ชม สะสม หรือแบ่งปันภาพงานศิลปะกว่า 500,000 ชิ้นซึ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของประเทศฝรั่งเศส

Grand Palais - RMN (Officiel) พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวโดยใช้รูปจากคลังภาพที่มีอยู่ เว็บไซต์นี้มีการเปิดตัวพร้อมกันในหลายเมืองอาทิเช่น Rennes, Dijon, Auch, Abbeville, Creil และ Pointe-à-Pitre

- http://art.rmngp.fr/fr
ข้อมูลมี 2 ภาษา ฝรั่งเศสและอังกฤษ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า