ทูตฝรั่งเศสพบปะผู้แทนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนางอิซาแบล ภริยา พบผู้แทนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นกันเองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ผู้แทนชาวฝรั่งเศสดังกล่าวมาจากชมรมต่างๆ สถานประกอบการ เป็นผู้แทนการค้าระหว่างประเทศ มาจากกลุ่มศิลปินหรือทำงานด้านวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ และหัวหน้ากลุ่มดูแลความปลอดภัยให้แก่คนฝรั่งเศสในเขตกรุงเทพฯ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า