งานแสดงนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัย

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรักษาความปลอดภัยประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยท่านเอกอัครราชทูตได้มีโอกาสพบกับนายทหารระดับสูงของไทยเป็นครั้งแรกภายในงาน รวมถึงได้สนทนากับตัวแทนบริษัทอาวุธยุทโธปกรณ์ฝรั่งเศสที่มาร่วมจัดแสดงสินค้า และได้ข้อสรุปว่าความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีทางด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนั้นยังดำเนินไปได้และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คณะผู้แทนจากกรมยุทโธปกรณ์ฝรั่งเศสได้ไปเยี่ยมชมงานแสดงนิทรรศการดังกล่าวเช่นเดียวกัน และได้เข้าเยี่ยมคารวะสนทนาพูดคุยกับนายทหารจากเหล่าทัพต่างๆ และกระทรวงกลาโหมของไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านความร่วมมือทางการทหารและการป้องกันประเทศในระดับทวิภาคีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/07/2018

ด้านบนของหน้า