ข้อมูลสำหรับครอบครัวและผู้เดินทาง

ความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวและการควบคุมที่พรมแดน

ความช่วยเหลือสำหรับครอบครัว

ผู้ประสบเคราะห์สามารถขอความช่วยเหลือในฝรั่งเศสจากศูนย์ช่วยเหลือซึ่งตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0800 40 60 05 หรือติดต่อจากต่างประเทศได้ที่หมายเลข 00 33 1 45 50 34 60

เรื่องการควบคุมการผ่านแดน

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การควบคุมนี้มีผลบังคับใช้ต่อการเดินทางทางบก(ถนน และทางรถไฟ) ทางน้ำและทางอากาศ
ท่าอากาศยานเปิดใช้งานตามปกติ

การเชื่อมต่อการเดินทางจากเครื่องบินและรถไฟใช้ได้ตามปกติ

วีซ่าเชนเก้นของทุกประเทศที่ยังมีอายุการใช้งานสามารถแสดงต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝรั่งเศสได้ (สามารถใช้เข้าประเทศฝรั่งเศสได้ตามปกติ)

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจสำหรับนักท่องเที่ยว : +33 (0) 1 45 55 80 00

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส สถานทูตฝรั่งเศสขอรับรองว่าทางการฝรั่งเศสได้วางมาตรการทุกรูปแบบเพื่อรับรองความปลอดภัยสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

+++++++++++++++++++++++

Border controls

French President François Hollande has decided to immediately reinstate systematic border checks.

These checks are performed at road crossing-points, rail, sea and airports.

Airports continue to operate. Air and rail links are ensured.

Any valid Schengen visa can be presented at French borders.

For any information, tourists can call: +33 (0) 1 45 55 80 00

For questions regarding the opportunity to go to France, the French Embassy in Bangkok assure you that the French authorities implement increased security measures to guarantee the security of tourists.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า