พิธีรำลึกวันสิ้นสุดสงครามโลก 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้จัดพิธีรำลึกวันสิ้นสุดสงครามโลก วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 ดังเช่นทุกปี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาฝ่ายกงสุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กงสุล ประธานสมาคมทหารผ่านศึกฝรั่งเศสในไทย ประธานสมาคมอนุสรณ์สถานฝรั่งเศส ผู้แทนชุมชนชาวฝรั่งเศส ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไทย และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส ได้ร่วมกันวางพวงมาลาหน้าแผ่นหินสลักชื่อทหารชาวฝรั่งเศส 11 นายที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

ในช่วงบ่าย ผู้แทนจากแผนกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้เดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงกองทหารอาสาชาวสยามที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมสงครามที่ประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1918 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค ก็ได้มีพิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยภาพถ่าย และภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับกองกำลังทหารอาสาชาวสยามในฝรั่งเศสเช่นกัน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/07/2018

ด้านบนของหน้า