คำถามคำตอบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ความปลอดภัย และการพำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางชาวต่างประเทศ

ท่านสามารถอ่านคำถามคำตอบเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ความปลอดภัย และการพำนักอยู่ในประเทศดังกล่าวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางชาวต่างประเทศหลังเหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ที่กรุงปารีสและแซ็งต์ เดอนีส์ได้ในเอกสารด้านล่างนี้

PDF - 35.7 ko
(PDF - 35.7 ko)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า