คำขอบคุณจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ขอขอบพระคุณชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยและมิตรชาวไทยที่จริงใจด้วยไมตรีจิตรสำหรับการเคลื่อนไหวและการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อไว้อาลัยผู้ประสบเคราะห์กรรมในการก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่กรุงปารีสและแซ็งเดอนีส์

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ประมวลภาพความเป็นหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคีของผู้คนในประเทศไทยซึ่งสถานทูตฯ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากไว้ ณ ที่นี้

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า