ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของปิการ์ดีเยือนประเทศไทย

คณะผู้แทนของที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของปิการ์ดีพร้อมด้วยนักธุรกิจและนักวิชาการได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ คณะดังกล่าวได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำงานกับเอกอัครราชทูตระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า