หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2558

เมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศสอีก 5 แห่ง ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศงานใหญ่ของปีซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 นี้ ต้อนรับผู้สนใจเข้าชมกว่า 30 000 คน โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 350 แห่งจาก 24 ประเทศ มาร่วมงาน

ภายในงาน หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์จัดทำบูธเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส 2 บูธด้วยกัน โดยมีบูธหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาและทุนวิจัยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จำนวน 14 คนที่คอยให้คำแนะนำและประจำอยู่ที่บูธทั้งสอง ซึ่งในจำนวนนั้นประกอบด้วยศิษย์เก่าประเทศฝรั่งเศส 8 คนที่สำเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ การบริหารและการจัดการ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ) บูธของหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน โดยมีการแจกคู่มือแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ฉบับภาษาไทย ไปเป็นจำนวนประมาณ 1 200 เล่ม พร้อมให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล และมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกราว 350 คน

(ภาพด้านล่าง) บูธและเจ้าหน้าที่ประจำบูธของหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/11/2015

ด้านบนของหน้า