พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่ศาสตราจารย์ฟิลิปป์ เลอบูลช์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d’honneur ชั้นอัศวิน ให้แก่ศาสตราจารย์ฟิลิปป์ เลอบูลช์ หัวหน้าสถาบันโรคติดต่ออุบัติใหม่ สังกัดหน่วยงานวิจัย CEA ทั้งนี้ ในเส้นทางการทำงาน ศาสตราจารย์เลอบูลช์ได้อุทิศตนทำงานด้านการวิจัยชีวการแพทย์ฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลกในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแซงต์-หลุยส์ในกรุงปารีส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตัน และมหาวิทยาลัยมหิดลที่กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์เลอบูลช์เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการวิจัยฝรั่งเศสซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นผ่านการค้นพบครั้งสำคัญของกระบวนการคิดค้นทางการแพทย์ในเรื่องการบำบัดทางชีวภาพเท่านั้น หากแต่ยังเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จอันงดงามของบริษัท Bluebird Bio ซึ่งท่านได้ร่วมก่อตั้ง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกวิธีการรักษาซึ่งเป็นความหวังให้แก่เด็กที่ป่วยด้วยโรคเบต้าธาลัสซีเมียในประเทศไทย (ซึ่งมีมากกว่า 3000 คนต่อปี) ด้วยวิธีการซ่อมแซมความผิดปกติทางพันธุกรรมของพวกเขาอย่างถาวร และทำให้เด็กเหล่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้น ศาสตราจารย์เลอบูลช์ยังมีส่วนส่งเสริมความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส โดยเมื่อไม่นานมานี้ท่านได้ช่วยให้ผู้ป่วยชาวไทยเข้ารับการรักษาในประเทศไทยเป็นรายแรกด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนที่ท่านเป็นผู้พัฒนาต่อยอด

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/12/2015

ด้านบนของหน้า