หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ร่วมงาน BONJOUR FRENCH FAIR 2015

งาน Bonjour French Fair เป็นงานแสดงสินค้าซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปะการดำเนินชีวิตแบบฝรั่งเศส งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นครั้งที่ 13 ในปีนี้มีผู้มาเยี่ยมชมงานราว 35, 000 คน และมีผู้ร่วมออกร้านกว่า 80 บูธโดยจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภท นับตั้งแต่อาหารไปจนถึงแฟชั่น ไวน์และเครื่องสำอาง

ทั้งนี้ หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย บูธของแคมปัสฟรานซ์ขนาบโดยบริษัทแอร์ฟรานซ์และบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ประจำบูธทั้ง 6 คน ซึ่ง 4 คนในนั้นเป็นศิษย์เก่าที่เคยไปเรียนด้านการผลิตไวน์และการทำอาหารที่ประเทศฝรั่งเศส สลับสับเปลี่ยนกันอยู่ประจำบูธตลอด 4 วันเพื่อคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส หนังสือคู่มือการศึกษาต่อฝรั่งเศสกว่า 150 เล่มได้แจกให้กับผู้ที่สนใจภายในงาน และหน่วยงานยังสามารถรวบรวมคำถามเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 50 คำถาม ในงานดังกล่าวได้เน้นการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับการทำอาหารและการผลิตไวน์เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนที่เปิดสอนสาขาดังกล่าวให้แก่ผู้ที่สนใจด้วย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า