พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์เลจิยงดอนเนอร์ชั้นคอมมองเดอร์แก่นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีครอบครัว สหายและเพื่อนร่วมงานเป็นสักขีพยาน พิธีมอบมีขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559

ในพิธีนายจิลล์ การาชงได้กล่าวถึงหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของนายอภิชาติ ชินวรรโณ ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นตำแหน่งสุดท้ายในหน้าที่การงานในต่างประเทศ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทางการฝรั่งเศสยอมรับการทำงานอันโดดเด่นของเอกอัครราชทูตท่านดังกล่าวด้านความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและไทยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า