พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Commander ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเส้นทางการทำงานของท่าน ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการวิจัยในด้านนวัตกรรมทางเคมีในประเทศไทย ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในเชิงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมคัดเลือกโครงการทุนต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ศาสตราจารย์วิชัยยังเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพยกย่องและทรงอิทธิพลในแวดวงวิทยาศาสตร์ของไทย ท่านนำเสนอวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัยในประเทศไทย การศึกษาดูงานในประเทศฝรั่งเศสของท่านล้วนเอื้อประโยชน์ต่อการวางรากฐานการปฏิรูปในประเทศไทย ในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษาของไทยมาร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์วิชัยอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ฌ็อง-มารี เลห์น เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมี ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า