เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเยือนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์และกงสุลฝรั่งเศส ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก

การเดินทางในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลมิตรภูเวียง กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 4 ของโลกและเป็นผู้ผลิตเอทานอลพลังงานทดแทนที่ได้จากอุตสาหกรรมอ้อยอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการผลิตของบริษัท MAGUIN ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Charmes dans l’Aisne (www.maguin.com ) บริษัท CLESOL เป็นตัวแทน อุตสาหกรรมการผลิตนี้ในประเทศไทย ซึ่งมีนาย Jan Skorupa เป็นประธานบริษัท

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับชาวฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสพร้อมคณะได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานประมาณ 80 ท่าน

ในช่วงบ่าย เอกอัครราชทูตได้เข้าพบนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชาวฝรั่งเศส ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นของชาวฝรั่งเศสในเรื่องความเป็นอยู่ รวมถึงทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า