พิธีเปิดงานเดือนแห่งผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส งานเลี้ยงรับรองจัดขึ้นเพื่อเปิดงาน "เดือนแห่งผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส" ในประเทศไทย โดยความร่วมมือของสถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สถานทูตโมร็อกโก และสถานทูตฝรั่งเศส ในงานมีการนำเสนออาหารหลากหลายประเภทจากประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นบุคคลสำคัญจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในราชอาณาจักรไทย ได้แก่ สถานทูตของประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ นักการทูตไทยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และศิษย์เก่าฝรั่งเศส เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสทั่วทุกมุมโลกของสถาบันฝรั่งเศส (Institut Français) ในชื่อว่า « Et en plus, je parle français ! » และพบกับตัวแทนหนุ่มสาวชาวไทย 2 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมอยู่ในวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า