ดับไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน !

วันเสารที่ 19 มีนาคมนี้ เวลา 20.30 น. เวลาในประเทศไทย จะมีการดับไฟฟ้าพร้อมกันในทุกทวีปเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อ Earth Hour

3 เดือนหลังจากมีการลงนามในความตกลงในการประชุม COP21 การดับไฟฟ้าพร้อมเพรียงกันซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงาน WWF มีจุดประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

https://www.earthhour.org/

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า