สองศิลปินมอบผลงานให้แก่สถานทูตฝรั่งเศส

ในโอกาสที่นายรัฐ เปลี่ยนสุขและนายฟิลลิป มัวซง ศิลปินไทยและฝรั่งเศส ได้แสดงงานนิทรรศการศิลปะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศิลปินทั้งสองมีความยินดีมอบผลงานศิลปะซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นร่วมกันที่มีชื่อว่า “Samsara Pause02” ให้แก่สถานทูตฯ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฝรั่งเศส

งานปิดทองบนภาพถ่ายในผลงานชื่อ “Samsara Pause02” เป็นสัญลักษณ์ของการเก็บรักษาช่วงเวลาอันมีค่าที่เราอยากให้คงอยู่ตลอดไป เป็นช่วงเวลาที่ดอกตูมกำลังจะเบ่งบานสยายกลีบออก เป็นสัญลักษณ์ของความเบิกบานอันเกิดจากช่วงเวลาที่เราไม่มีวันลืม

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมงานระหว่างศิลปินไทย นายรัฐ เปลี่ยนสุข (เทคนิคลงทอง) และศิลปินฝรั่งเศส นายฟิลลิป มัวซง (เทคนิคภาพถ่าย) ศิลปินดังกล่าวซึ่งสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพของทั้งสองประเทศ

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 23/03/2016

ด้านบนของหน้า