สถานทูตฝรั่งเศสเปิดรับสมัครงาน

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชอบด้านการสื่อสารเป็นหลัก คลิกเพื่อดูรายละเอียดของงาน

ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านได้จนกระทั่งถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559

สถานเอกอัครราชทูตจะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับเลือกเท่านั้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/03/2016

ด้านบนของหน้า