รายการท่องเที่ยวเมืองบอร์โดซ์

ช่อง Travel Channel Thailand (ทรูวิชั่น 364) นำผู้ชมสู่บอร์โดซ์ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในยุโรปในปี 2015 (European Best Destination)

รายการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หน่วยงานการท่องเที่ยวฝรั่งเศส (Atout France) สำนักงานการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งเมืองบอร์โดซ์ และสายการบินแอร์ฟรานซ์ ท่านสามารถรับชมรายการได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=PLzB5Bo6C37r6dFItnZOWD6YZcntIg_lqQ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า