ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสทางด้านพัฒนาระบบโครงข่ายระบบไฟอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) เข้าร่วมงาน เอเชีย ยูทีลิตี้ วีค

บิซิเนสฟรานซ์ ได้จัดพาวิลเลียนประเทศฝรั่งเศสภายในงาน เอเชีย ยูทีลิตี้ วีค

บิซิเนสฟรานซ์ ได้จัดพาวิลเลียนประเทศฝรั่งเศสภายในงาน เอเชีย ยูทีลิตี้ วีค ซึ่งเป็นงานสัมมนาและนิทรรศการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดับแนวหน้าของเอเชีย ทางด้านระบบพลังงานอัจฉริยะตลอดสองวันนี้ ผู้เข้าชมงานสามารถพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมจากฝรั่งเศสได้โดยตรง

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้วางแผนการการลงทุนประมาณ 13.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทางด้านสาธารณูปโภคในเครือข่ายอัจฉริยะในช่วงทศวรรษหน้า ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีมิเตอร์อัจฉริยะมากกว่า 37 ล้านชิ้น ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนถึง 8.8 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และอีก 2.5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นการลงทุนทางด้านการเฝ้าระวังและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบเซ็นเซอร์ ทางการสื่อสาร และการปรับปรุงเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าให้ทันสมัย

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าเมื่อไม่นานมานี้ ภายใต้การเติบโตของจีดีพีที่แข็งแกร่ง ( เฉลี่ย 6% ต่อปีจนถึงปี 2018) และการเติบโตทางด้านธุรกิจย่อมทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรทดแทนจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกระตุ้นการลงทุนในประเทศภูมิภาคนี้

งานนิทรรศการครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสจะนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาคู่ค้าทางด้านธุรกิจที่จะดูแลตลาดในเมืองไทย ตลอดจนประเทศในภูมิภาคนี้
ประเทศฝรั่งเศสนับได้ว่าเป็นผู้นำระดับโลกทางเทคโนโลยีหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม จนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิตอล รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน ซึ่งความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาและปรับใช้สำหรับ ผู้ประกอบการทางระบบสายส่งไฟฟ้า ด้านโทรคมนาคม ตลอดจนวิศวกรติดตั้ง และผู้ผลิตอุปกรณ์ และชิ้นส่วนไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของฝรั่งเศสนับว่าได้รับการยอมรับอย่างมาก ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรภาพ รวมไปถึงระบบสายส่งอัจฉริยะที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย รวมถึงระบบสายส่งในแรงดันกลาง จุดแข็งเหล่านี้จึงนับได้ว่าผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในยุโรปและในโลก และเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรปในการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid และได้มีการลงทุนอย่างมาก และต่อเนื่องในด้านค้นหาและพัฒนาทางด้านนี้ มากกว่า 20 โครงการที่จะมีการพัฒนาในอนาคต และมากกว่า 100 โครงการในเรื่อง Smart Grid ได้ถูกขยายผล และใช้ได้จริงภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก
ประสบการณ์ทางด้านพลังงานและไฟฟ้าของฝรั่งเศสในวันนี้ได้มีการยอมรับอย่างสูงจากนานาประเทศโดย เฉพาะอย่างยิ่งการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส RTE และ ERDF ได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศ รวมไปถึงเรื่องโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าเชื่อถือที่สุดของฝรั่งเศสในระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า