ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายกงสุลขัดข้อง

ขณะนี้ได้เกิดปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสทั่วโลกขัดข้อง ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางฝรั่งเศสได้ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ฝ่ายเทคนิคกำลังดำเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด

ผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับนัดหมายในวันนี้จะได้รับการติดต่อเพื่อดำเนินการนัดหมายใหม่ ผู้ที่ได้รับนัดหมายให้มารับหนังสือเดินทางสามารถมารับได้ตามปกติ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 09/06/2016

ด้านบนของหน้า