พระราชสาส์นทองคำของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม ถึงพระเจ้านโปเลียนที่สาม

พ.ศ. 2404 เอกอัครราชทูตทั้งสามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 (สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นต่อพระเจ้านโปเลียนที่สาม พระราชสาส์นดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนหน้านี้

พิธีดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ในภาพจิตรกรรมของศิลปินชาวฝรั่งเศส เฌโรม

พระราชสาส์นนี้ทำจากแผ่นทองคำยาว 40 ซม. ออกแบบเพื่อพับบรรจุไว้ในกล่อง บนเนื้อทองมีข้อความสลักไว้ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดถอดรหัสได้

นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่การก่อตั้ง หอจดหมายเหตุทางการทูตเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการฟื้นฟูพระราชสาส์นทองคำ หนึ่งในเอกสารโบราณที่มีค่าที่สุด ซึ่งจะจัดแสดงในงานนิทรรศการ “ศิลปะแห่งสันติภาพ” โดยฝ่ายบริหารของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เลอ เปอติ ปาเลส์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/10/2018

ด้านบนของหน้า