ฝรั่งเศสแสดงความเกี่ยวข้องต่อภูมิภาคอาร์กติก

เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในเขตอาร์กติก ซึ่งเห็นได้ชัดจากการหดตัวของแผ่นน้ำแข็งอันเกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝรั่งเศสได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ ขึ้นเมื่อปี 2556 ภายใต้การดูแลของนายมิแชล รอการ์ด (Michel Rocard) เอกอัครราชทูตกำกับดูแลเรื่องขั้วโลก เพื่อกำหนดและประสานนโยบายเร่งด่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับเขตขั้วโลกเหนือ

เอกอัครราชทูตกำกับดูแลเรื่องขั้วโลกได้เสนอแผนงานแห่งชาติว่าด้วยภูมิภาคอาร์กติก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ณ การกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีนายฌอง-มาร์ค เอโรต์ (Jean-Marc Ayrault) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ศิลปิน ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม และตัวแทนจากองค์กรอิสระเข้าร่วมรับฟัง แผนงานแห่งชาติดังกล่าวแสดงความสำคัญของผลประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสบนพื้นที่เหนือน้ำซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งฝรั่งเศสเพียง 2,500 กิโลเมตร แห่งนี้

สำหรับฝรั่งเศส ภูมิภาคอาร์กติกเป็นเขตเปราะบางทางนิเวศวิทยา ในดินแดนแห่งนี้ ผลประโยชน์ของชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปริมาณน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกลดลงทั้งหมด 75% นับตั้งแต่ปี 2523
ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นของภูมิภาคอาร์กติกรุนแรงกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยถึง 4 เท่า
ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ก่อตั้งฐานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่หมู่เกาะสฟาลบาร์ในมหาสมุทรอาร์กติก เมื่อปี 2506

ข้อมูลเพิ่มเติม : บทความนำเสนอความเกี่ยวข้องของฝรั่งเศสต่อภูมิภาคอาร์กติก Diplomatie.gouv.fr-> http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/arctique/la-france-adopte-une-feuille-de-route-pour-l-arctique/]

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า