คอลัมน์ใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส

เว็บไซต์ France.fr ประตูอย่างเป็นทางการสู่การท่องเที่ยวฝรั่งเศส จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวและการวางแผนการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจในฝรั่งเศสแก่ท่าน

ข้อมูลทุกด้าน ทั้งเรื่องวีซ่า ที่พัก การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมท้องถิ่น ตลอดจนงานที่ไม่ควรพลาด จากนี้จะอยู่แค่ปลายนิ้ว

หากต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดนี้ สามารถดูได้ที่หัวข้อ “เศรษฐกิจและพาณิชย์” \ “การท่องเที่ยวในฝรั่งเศส”

Mt Saint Michel - JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/05/2018

ด้านบนของหน้า