การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CNES และ สทอภ.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2016 นายฌอง-อีฟ เลอกาลล์ ผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (CNES) และ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทียบมาตรฐานและการสอบเทียบเชิงแสงของระบบถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย

JPEG
เครดิตภาพ :สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ นายฌอง-อีฟ เลอกาลล์ ผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (CNES) และ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา อันเป็นช่วงที่นายฌอง-อีฟ เลอกาลล์ ผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศสได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานไทยที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือใหม่ในด้านอวกาศระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย

JPEG
เครดิตภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CNES และ สทอภ. โดยมีนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิของ สทอภ. เป็นสักขีพยาน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CNES และ สทอภ. จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยในด้านการเทียบมาตรฐานและการสอบเทียบเชิงแสงของระบบถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยหลายครั้งของ CNES และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง CNES และ สทอภ. เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.gistda.or.th/main/en
https://cnes.fr/fr
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า