ประเทศฝรั่งเศสมอบสัตยาบันสารข้อตกลงปารีสเคียงข้างสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ประเทศฝรั่งเศสได้มอบสัตยาบันสารเคียงข้างสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ การมอบสัตยาบันสารครั้งนี้จะนำไปสู่การเริ่มบังคับใช้ข้อตกลงปารีส ซึ่งได้มีการลงนามกันไปในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2015

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ประเทศฝรั่งเศสได้มอบสัตยาบันสารให้กับเลขาธิการสหประชาชาติ เคียงข้างสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศ (ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี มอลตา โปรตุเกส และสโลวาเกีย) การมอบสัตยาบันสารครั้งนี้จะนำไปสู่การเริ่มบังคับใช้ข้อตกลงปารีสในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 หรือ 3 วันก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน ณ เมืองมาร์ราคิช ประเทศโมร็อกโก)

ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารไปเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา หลังสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเพียงเล็กน้อย

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังใน ค.ศ. 2020 และจะมีการออกมาตรการอย่างต่อเนื่องในการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ระหว่าง 1.5 - 2 องศาเซลเซียส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/08/2018

ด้านบนของหน้า