แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯฝรั่งเศส เรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

แถลงการณ์ นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยความเศร้าโศกและสะเทือนใจยิ่ง

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมสูงส่ง การที่พระองค์ทรงยึดถือความยุติธรรมอย่างมั่นคง และทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องการปรับสู่ความทันสมัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงได้รับการยกย่องจากทั่วโลก

ข้าพเจ้าตระหนักถึงความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันแห่งความทุกข์ระทมทั่วราชอาณาจักรไทยนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า