แถลงการณ์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงเป็นมิตรของประเทศฝรั่งเศส ผู้ทรงมีดวงพระชะตาอันพิเศษสุด และทรงงานตลอดพระชนม์ชีพเพื่อนำประเทศสู่ความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรือง

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจในนามของประชาชนชาวฝรั่งเศสและในนามของข้าพเจ้าต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยด้วยความจริงใจ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า